Hírek Koncertek Zenekar Zene Galéria Sajtószoba Rendelés Kapcsolatok Vendégkönyv Linkek

Keress itt is!


Facebook Twitter YouTube SoundCloud MySpace Google+

Videók


Damnatio ad bestias


Támogatónk


Facebook Twitter MySpace Google Reader Startlap
Gothia

Szöveg: Akhsesef

Traianus Daciája végleg a múlté
A kiürített vidék így lett a gótoké
Bevett városok, leigázottak fohásza
Könnyen lett ez a gótok országa

Gothia, Gothia, Dacia ubi est Gothia

Tervingi, pars alia Gothorum,
adiuncta manu Taifalorum
adversum Vandalos Gepidesque
concurrant

Róma sereggel érkezett Ariarik ellen
Bátran harcoltak, de nagy vala az ellen
Nagy a veszteségük, a harc végére
Sok vitézüknek folyt drága vére

Az erdőlakók még utoljára
Csatát vívtak, de nagy volt az ára
A hegyek országának gyönyörű tája
Már nem sokáig volt a gótok hazája

Az osztrogótok után a hun veszedelem
Haddal indult a vizigótok ellen
Az éj leple alatt a folyón átúsztak
Hajnalban gyilkos dühvel támadtak

Menekültek, úrrá lett rajtuk a pánik
Nem tudták egymásról, merre megy a másik
Végül római területre menekültek
Hazájukba többet vissza nem térhettek

Gothia, Gothia, Dacia ubi est Gothia


Erdély történelmének feldolgozásában ez a dal a következő fejezet. A nóta ott kezdődik, ahol a Dacia capta végződött: 271 után a Római Birodalmon kívül rekedt daciai terület végleg elveszett Róma számára, feladásuk után romanizált lakosság már nincs Erdélyben.

Traianus Daciája végleg elveszett, mert a Barbaricumba messzire benyúló bástyát a gótok és szövetségeseik 248-tól elvágják a birodalomtól. 238 és 270 között állandóvá váltak a karp, gót, gepida támadások az Al-Dunától északra fekvő római tartományok ellen. Az Imperium a Vöröstoronyi-szoros kivételével nem zárta le a szorosokat, továbbá csak a katonák és azok családjai kimentésével foglalkoztak. 48 erdélyi római castrumban szűnt meg az élet.

A katasztrófa a gót, karp és taifal szövetségesek Moesia ellen indított támadásával kezdődött 248-ban. Bár 250-ben Traianus Decius császárnak sikerült egy időre megállítania a gótokat, 251-ben az Abrittusnál vívott csatában elesett (először esett el csatában római császár).

A győzelem nyomán Thesszalonikéig jutottak, a Thermopülai-szorost és Athént védték már ellenük. 258-ig uralmuk alá hajtották a Fekete-tenger partját, flottájuk a Fekete-tenger és a Márvány-tenger partmenti városait ostromolták. Néhány év múlva még Ciprust és Krétát is elérték a gótok. Ezekről a támadásokról gazdag zsákmánnyal tértek vissza.

Dacia sorsa végül 268-269-ben pecsételődött meg. Bár 269-ben Claudius „Gothicus” császár Naissusnál óriási győzelmet aratott a gótokon, ereje már nem volt arra, hogy a Duna-vonalát védeni tudja az újabb gót betörő csapatoktól (270). Ekkorra már kivonták a római csapatokat Dacia Superiorból, és Aurelianus császárnak a fő törekvése már csak az volt, hogy a Dacia Inferiorban (a kor szóhasználata szerint Dacia Transdanuviában) szorult csapatokat és a lakosságot kimentse (ez a Kelet-Temesköz és a Havasalföld kiürítését jelentette). Dacia elfoglalása 271-re befejeződött.

Az Al-Dunától északra és Scythia Minortól nyugatra terült el Gothia (latin) vagy Gutthinda (gót), a gótok országa. A Duna bal partja lett a ripa gothica (gót part). A gót tömb kettészakadt: a Dnyesztertől keletre éltek a síkságlakó gótok (greuthungi), vagy más néven osztrogótok (jelentése: fényes, ragyogó, tündöklő), nyugatra pedig az erdőlakó gótok (tervingi), vagy más néven vizigótok (jelentése: jó, derék, vitéz). Az erdőlakók és az erdei elnevezés az erdős-hegyes Erdély elfoglalása miatt ragadt rájuk (Caucaland (gót), a hegyek országa). Ők magukat a greuthungi és tervingi névvel illették.

Az erdőlakók a taifalokkal szövetkezve megütköztek a vándorlókkal és a gepidákkal Daciáért, amelyről egy korabeli forrás a következőképp számol be: „A gótok másik csoportja, az erdőlakók, a taifalokkal szövetségben, megütközött a vándorlókkal és a gepidákkal” („Tervingi, pars alia Gothorum, adiuncta manu Taifalorum adversum Vandalos Gepidesque concurrant” [Panegyrici Latini III (XI) 17]).

A „zord hegyek és sűrű erdők közé szorult” („inclusum se montium queritans asperitate silvarumque densitate constrictum” [Jordanes, Getica 98]) gepida király, Fastida, Dacia békés megosztását kérte. Mivel ezt visszautasították, Fastida a hozzá csatlakozott gepidákkal és a Hasding-dinasztia vezette vandálokkal a vizigótok ellen indult. A támadása sikertelen volt, a csatának az éj vetett véget. A vizigótok így megvédve az erdélyi Daciát berendezkedtek a Küküllők, a Kis-Szamos és a Maros völgyében.

Ariarik király gótjai 332. február 18-án vereséget szenvedtek a rómaiaktól, miközben a szarmatákat akarta a temesközi síkságról elűzni. A szarmaták segítséget kértek Nagy Konstantin római császártól, aki a fia, a későbbi II. Konstantin vezetésével hatalmas sereggel érkezett Ariarik ellen. A gót harcosok ezrével estek fogságba, így megalázó békére kényszerültek. Itt veszítette életét Vidigoia, „a legvitézebb gót” a „szarmaták cselétől”.

335 körül a gótoknak Geberik király vezetésével sikerül elűzni a Maros völgyéből Visumar vandál király seregét.

Jó 30 évvel később Valens császár is támadásokat indított a tervingi ellen, bár nem járt sok sikerrel. Ennek oka az volt, hogy Athanarik király gót seregével és népével a Délkelet-Kárpátok mögé hátrált. Orosius ezt írta ekkor: „Dacia ubi est Gothia” („Dacia, ahol most Gothia van”) [Historiarum adversum paganos, I. 54.].

A hunok szétzúzzák az osztogót birodalmat, majd 376-ban nagy sereggel a vizigótok ellen indulnak. Athanarik előhadát – Munderik seregét – megkerülve átúsztak a Dnyeszteren, és hajnalban csaptak le a gótokra. A gótokon eluralkodott a pánik. (A történetírok eddig még csak hasonló pánikról se számoltak be.) A vizigót törzsek Alavivus és Fritigern vezetésével a Dunán átkelve római területre menekültek, Athanarik katonáival pedig a hegyek közé vonult vissza.

380 után ellenséges támadás (talán gepida) menekülésre kényszerítette Athanarikot, aki Konstantinápolyba menekült. Ezzel véget is ért Erdély első „posztrómai” korszaka, és vele együtt Erdély és egész Gothia területén a vizigótok uralma.2018. július 20. péntek

Zenelejátszó (felugró ablakban)

Koncertek


Jelenleg nincsen koncert.

Facebook
Köszönet | Hírlevél | Technikai háttér | Jogok | Adatvédelem

© 2001-2018, Harloch | Minden jog fenntartva!